Trang thông tin điện tử
Xã Phước Tân - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Phước Tân

Tổng quan

Xã Phước Tân được thành lập vào ngày 17 tháng 1 năm 1984 trên cơ sở tách một phần diện tích và dân số của xã Phước Bửu (nay là Thị trấn Phước Bửu) thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Đồng Nai theo quyết định của Hội Đồng Bộ Trưởng số 12-HĐBT ngày 17/01/1984 về việc phân vạch địa giới một số xã, thị trấn, phường của tỉnh Đồng Nai.

Xã Phước Tân được thành lập gồm có 9 ấp: Bà Rịa, Tân An, Tân Rú, Tân Trung, Thạnh Sơn 2a, Thạnh Sơn 2b, Thạnh Sơn 3, Thạnh Sơn 4 và Việt Kiều.

Xã Phước Tân nằm ở phía tây huyện Xuyên Mộc, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp xã Xuyên Mộc
  • Phía tây giáp các huyện Đất Đỏ và Châu Đức với ranh giới là sông Ray
  • Phía nam giáp thị trấn Phước Bửu và xã Phước Thuận
  • Phía bắc giáp xã Hòa Bình.

Năm 1984, xã Phước Tân tách từ xã Phước Bửu, dân số của xã là 12.689 người. Trong đó, có 10 đồng bào dân tộc sinh sống tại địa bàn xã với 563 người. Diện tích là 3.211,47 ha. Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, vị trí tương đối thuận tiện, đất đai phì nhiêu màu mỡ, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội.

 Người dân Phước Tân trước đây sinh sống chủ yếu bằng nghề làm lúa nước, trồng hoa màu, trên nương rẫy với các cây như bắp mì và một số  loại cây công nghiệp như điều, nhãn, tiêu…