Trang thông tin điện tử
Xã Phước Tân - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Phước Tân

THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ KÝ SỐ CÔNG CỘNG CHO NGƯỜI DÂN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH

21/11/2023 - 01:26

Ngày 20/10/2023 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Xuyên Mộc ban hành công văn số 336/PVHTT về việc Thông tin về dịch vụ ký số công cộng cho người dân thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Chi tiết đính kèm: 

Công văn số 336/PVHTT - 20/10/2023 của Phòng VHTT

Công văn số 298 của Viettel BRVT

Công văn số 906 VNPT BRVT


Đánh giá: