Trang thông tin điện tử
Xã Phước Tân - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Phước Tân

Xã Phước Tân: phát động phong trào thực hiện chỉnh trang đô thị

24/08/2023 - 14:51

Thực hiện kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 31/3/2023 của UBND huyện Xuyện Mộc về việc phát động phong trào chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện Xuyên mộc. UBND xã phước Tân ban hành kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 13/4/2023 phát động phong trào chỉnh trang đô thị trên địa bàn xã Phước Tân.

Ngày 15/4/2023 xã Phước Tân tổ chức Lễ phát động phong trào chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

Trong thời gian qua, cán bộ và nhân dân xã Phước Tân đã đồng lòng, đồng sức, chung tay xây dựng xã NTM, làm cho xã Phước Tân được xanh tươi, sạch đẹp. Nhiều công trình hạ tầng, các tuyến đường giao thông, được nâng cấp, sửa chữa lại. Nhân dân đã tình nguyện di dời, tháo dỡ các vật dụng đặt, để, treo, dựng vi phạm luật, sai với quy định, tạo được nét đẹp văn minh đô thị mới ngay trước nhà mình, trả lại hành lang vỉa hè cho người đi bộ. Vào các dịp Lễ, tết Nhân dân trong toàn xã đã thực hiện tổng vệ sinh nơi ở, đường làng ngõ xóm; dọn vệ sinh trên các tuyến đường, các lô đất trống, các khu vực công cộng. Vệ sinh được đảm bảo hơn, môi trường sống và sức khoẻ của nhân dân ngày một nâng cao. Đạt được những kết quả nêu trên xã Phước Tân đã được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện Xuyên Mộc; sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND xã, sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoản thể và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển.

Để hưởng ứng Lễ phát động phong trào thực hiện chỉnh trang đô thị theo kế hoạch số 84/KH- UBND, ngày 31/3/2023 của UBND huyện Xuyện Mộc, UBND xã Phước Tân cam kết triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị; trọng tâm là tiếp tục chấn chỉnh lại kỷ cương, trật tự xây dựng; đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị; là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người, mỗi cấp, mỗi đơn vị để huyện Xuyên Mộc nói chung và xã Phước Tân nói riêng ngày càng văn minh, hiện đại, “Xanh - Sạch - Đẹp”.

Thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự đô thị; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Rà soát, đề xuất sắp xếp lại hệ thống biển hiệu, quản lý vỉa hè, lòng đường; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng đơn vị trong quản lý lĩnh vực và quản lý địa bàn.

Duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống, vệ sinh hàng ngày, hằng tuần tại các hộ gia đình, tổ địa bàn dân cư, ban ấp; quy hoạch, bố trí người thu gom rác thải. Nghiên cứu các văn bản có chế tài để xử lý nghiêm việc vứt rác, xả rác trên các tuyến đường, nơi công cộng, việc tập kết vật liệu, đổ phế liệu, phế thải không đúng quy định. Kiểm tra chặt chẽ việc đáp ứng yêu cầu về môi trường đối với các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Các công trình xây dựng, các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng phải thực hiện đúng quy định về che chắn, xử lý bụi.

  • Hưởng ứng lễ phát động phong trào thực hiện chỉnh trang đô thị, Cán bộ và Nhân dân xã Phước Tân quyết tâm Chung tay cùng với huyện xây dựng đô thị văn minh là bảo vệ và xây dựng môi trường sống của mỗi chúng ta. Nhân dân xã Phước Tân quyết tâm xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh, sạch đẹp, văn minh cho hôm nay và mai sau.


Đánh giá: