Trang thông tin điện tử
Xã Phước Tân - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Phước Tân

Xuất khẩu lao động Hàn Quốc được hỗ trợ vay vốn đến 100 triệu đồng

10/07/2023 - 17:32

Ngày 01/6/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg  về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc. Theo đó, nhằm hỗ trợ lao động sang Hàn Quốc làm việc sẽ được Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn đến 100 triệu đồng.

Lao động đi Hàn Quốc được vay vốn đến 100 triệu đồng để ký quỹ

(1) Điều kiện vay vốn đối với lao động sang Hàn Quốc làm việc

Để được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội, người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Thuộc đối tượng chính sách được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định hiện hành. 

- Đã ký hợp đồng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước.

- Có đăng ký thường trú trên địa bàn nơi Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết thủ tục cho người lao động vay vốn.

(2) Mức cho vay tối đa đối với lao động sang Hàn Quốc làm việc

Người lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi người lao động đăng ký thường trú, mức tối đa bằng mức tiền ký quỹ được thỏa thuận giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và không vượt quá 100.000.000 đồng.

(3) Thời hạn cho vay tối đa không quá 05 năm 04 tháng

Thời hạn cho vay do người lao động và Ngân hàng Chính sách xã hội thỏa thuận phù hợp quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội và thời hạn ký quỹ ghi trên hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS của người được vay vốn nhưng tối đa không quá 05 năm 04 tháng.

Lao động EPS được vay vốn đến 100 triệu đồng để ký quỹ - Ảnh 1.

Người lao động tham gia Chương trình EPS xuất cảnh ngày 11-6-2023 Ảnh: GIANG NAM

(4) Lãi suất cho vay đa đối với lao động sang Hàn Quốc làm việc

Lãi suất cho vay áp dụng theo mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với từng đối tượng.

Người lao động vay Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ được hưởng mức lãi suất tiền gửi ký quỹ bằng mức lãi suất cho vay để ký quỹ.

(5) Bảo đảm tiền vay

Người lao động vay vốn theo Quyết định 16/2023/QĐ-TTg không phải áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay.

(6) Hồ sơ, thủ tục vay vốn đa đối với lao động sang Hàn Quốc làm việc

* Hồ sơ vay vốn gồm có:

- Bản chính Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của UBND xã nơi người lao động đăng ký thường trú (theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg).

- Bản sao Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS giữa Trung tâm lao động ngoài nước và người lao động.

- Bản sao Căn cước công dân hoặc bản sao Chứng minh nhân dân hoặc bản sao hộ chiếu còn hiệu lực.

Ngoài các tài liệu nêu trên, trường hợp người lao động thuộc đối tượng thân nhân của người có công với cách mạng bổ sung bản sao Giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; trường hợp người lao động thuộc đối tượng bị thu hồi đất nộp bổ sung bản sao Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền.

* Thủ tục vay vốn:

Sau khi ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước, người lao động đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người lao động đăng ký thường trú xác nhận về đối tượng thụ hưởng trên Giấy đề nghị vay vốn quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quyết định 16/2023/QĐ-TTg.

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quyết định 16/2023/QĐ-TTg, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện phê duyệt cho vay theo quy định.

Minh Tuấn-NHCSXH huyện Xuyên Mộc


Đánh giá: