Trang thông tin điện tử
Xã Phước Tân - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Phước Tân

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

21/11/2023 - 01:17

Ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 348/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Chi tiết đính kèm: Quyết định số 348/QĐ-TTg


Đánh giá: