Trang thông tin điện tử
Xã Phước Tân - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Phước Tân

TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH

21/11/2023 - 01:12

Nhằm đẩy mạnh công tác thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh/Cổng Dịch vụ công quốc gia, Phòng Văn hóa và Thông thông báo đến các quan, đơn vị; các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được biết, tuyên truyền và phối hợp đẩy mạnh khai thác, sử dụng chức năng thanh toán trực tuyến tin các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các UBND tỉnh, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn có yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, cụ thể như sau:

- Chức năng thanh toán trực tuyến được vận hành tại:https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/thanhtoantructuyen.cpx

- Tài liệu hướng dẫn được công khai tại:https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/huongdan.cpx

Đính kèm: 337/PVHTT - 20/10/2023


Đánh giá: