Trang thông tin điện tử
Xã Phước Tân - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Phước Tân

Chuyển đổi số
Xã Phước Tân: tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn người dân lao động đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2023
Nhằm tuyên truyền và hỗ trợ người dân trên địa bàn xã sử dụng dịch vụ công trực tuyến về các lĩnh vực hành chính.
Xem thêm