Trang thông tin điện tử
Xã Phước Tân - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Phước Tân

BÀI TUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA   LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2017
Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018
Xem thêm
Ấp Bà Rịa xã Phước Tân tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Sáng ngày 08/6/2023 Ban Nhan dân ấp Bà Rịa tổ chức phát quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trên địa bàn ấp
Xem thêm